search
+372 562 16 971Lukase Invest OÜ ÜLDISED LEPINGU TINGIMUSED


LEPING:
1. Üldsätted
Käesolev dokument on koostööleping, mis on sõlmitud www.surfshop.ee webipõhise müügikeskuse omaniku Lukase InvestOÜ ning kliendi vahel.

2. Tellimuse esitamine.
2.1 Kliendil on võimalus esitada tellimus kodulehelt leitud toodete hulgast või saates e-maili toodete kohta, mille vastu on huvi. Seejärel võetakse kliendiga ühendust ja tehakse kirjalik pakkumine.
2.2 Toote ja hindade sobivusel esitab klient tellimuse kirjalikult e-maili teel. Tellimusega kinnitab klient, et on tutvunud üldiste garantii tingimustega ning on nõus lepingu tingimustega.
2.3 Tellimus loetakse kinnitatuks pärast tellimuse esitamist e-maili teel.

3. Ettemaks.
3.1 Tellimiseks on ettemaks kokkuleppeliselt pakkumise alusel. Kui klient mingil põhjusel otsustab tellimuse tühistada pärast ettemaksu tasumist, siis ettemaksu summat ei tagastata.

4. Tasumine.
4.1 Kauba eest tasumine toimub ülekandega arve alusel.

5. Tellimuse täitmine.
5.1 Müüja asub kliendi tellimust täitma koheselt peale tellimuse kinnitamist, kui pangalt on saabunud kinnitus kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta.
5.2 Müüjal on õigus igal ajal tellimuse täitmisest loobuda, kui tellimuse täitmine osutub müüjast sõltumatutel asjaoludel võimatuks või oluliselt raskendatuks. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib müüja klienti koheselt elektronposti või telefoni teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud tellimuse täitmisest loobumist kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmisest loobumisel tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul kliendi poolt tasutud müügihinna. Käesolevas punktis sätestatud korras tellimuse täitmisest loobumisel ei vastuta müüja kliendile või kolmandatele isikutele tellimuse täitmisest loobumisega tekkiva kahju eest.

6. Kauba kättetoimetamine.
6.1 Kauba kättetoimetamine toimub Eestis tegutsevate transport teenust osutavate firmade vahendusel (SmartPost, Eesti Post, DPD, CARGO).
Soovikorral toimetame kauba kokkuleppeliselt ise kohale.

7. Pretensioonid.
7.1 Pretensioonid kauba kohta esitada 14. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

8. Tarneaeg.
8.1 Kauba orienteeruva tarneaja määrab müüja. Müüjal on õigus tellimuse täitmise käigus tarneaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest kliendile elektronposti teel. Kui müüja pikendab tarneaega rohkem kui ühe korra või korraga rohkem kui kaks kuud, on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul alates vastava teabe saamisest tellimusest taganeda, teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimusest taganemise korral tagastab müüja kolme tööpäeva jooksul vastava teate saamisest kliendi poolt tasutud müügihinna. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimusest ei tagane, loetakse, et klient soovib pikendatud tarneajaga tellimuse täitmist.

9. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused.
9.1 Lukase Invest OÜ-l on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.surfshop.ee  kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.surfshop.ee . Kui tellimus on esitatud enne tingmuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

10. Kasutatud seadmete ja varustuse vahendamine.
10.1 Lukase Invest OÜ ei vastuta kasutatud varustuse garantii ja seisukorra eest. Vahendame kasutatud varustust kliendi soovil. Ostes kasutatud varustuse, võtab klient enda peale vastutuse ja on teadlik, et kasutatud varustusel on omad riskid.