search
+372 562 16 971

Lukase Invest OÜ üldised garantii tingimused

1. Garantii kehtib ainult Lukase Invset OÜ-st ostetud toodetele.

2. Kõikidele toodetele on garantii 1 aasta kui tootja tehas ei ole ei ole kehtestanud teisiti (3 aastat). Toote või osa ümbervahetamine garantiiperioodi vältel ei pikenda esialgset garantiiaega.

3. Garantii katab tehasepoolse toote materjali ja valmistusvead.

4. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine.

5. Garantii alla ei kuulu toote väärkasutamisest tekkinud kahjud.

6. Järgnevatel juhtudel käesolev garantii ei kehti ja klient peab tasuma remondikulud, isegi kui defekt ilmnes ülalnimetatud garantiiperioodi jooksul:
• normaalsest kulumisest;
• puudulikust hooldamisest;
• valedest töövõtetest paigaldusel;
• valest kasutamisest;
• muudest välisteguritest põhjustatud vigadest

7. OÜ Lukase Invest ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

8. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata kliendile.
 
Kauba tagastamine
Kauba tagastamiseks saata vastav soov e-posti aadressile: info@surfshop.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
Kauba tagastamine toimub kliendi kulul ja sel puhul esialgset transporditasu ei hüvitata (välja  arvatud juhul kui tagastatud kaup ei vasta tellitule).
Kauba tagastamisel tuleb ostetud toode/tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse teile viivitamatult, ja mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.