search

 • Liitu ka meie uudiskirjaga!
  Liitun
   

  Lukase Invest OÜ üldised garantii tingimused

   
  1. Garantii kehtib ainult Lukase Invset OÜ-st ostetud toodetele.
  2. Kõikidele toodetele on garantii 1 aasta kui tootja tehas ei ole ei ole kehtestanud teisiti (kuni 3 aastat). Toote või osa ümbervahetamine garantiiperioodi vältel ei pikenda esialgset garantiiaega.
  3. Garantii katab tehasepoolse toote materjali ja valmistusvead.
  4. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine.
  5. Garantii alla ei kuulu toote väärkasutamisest tekkinud kahjud.
  6. Järgnevatel juhtudel käesolev garantii ei kehti ja klient peab tasuma remondikulud, isegi kui defekt ilmnes ülalnimetatud garantiiperioodi jooksul:
  • normaalsest kulumisest;
  • puudulikust hooldamisest;
  • valedest töövõtetest paigaldusel;
  • mittesihipärasest kasutamisest;
  • muudest välisteguritest põhjustatud vigadest
  7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
  8. OÜ Lukase Invest ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.
  9. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata kliendile.
  10. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse  ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

   
  Kauba tagastamine
  1. Kauba tagastamiseks saata vastav soov e-posti aadressile: info@surfshop.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
  2. Kauba tagastamine toimub kliendi kulul ja sel puhul esialgset transporditasu ei hüvitata (välja  arvatud juhul kui tagastatud kaup ei vasta tellitule).
  3. Kauba tagastamisel tuleb ostetud toode/tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
  4. Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse teile viivitamatult, ja mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.