search
+372 562 16 971


Ostuprotsessi juhendi leiad https://www.surfshop.ee/ostuabi/

 


1.Müügitingimused


Käesolevad Lukase Invest OÜ e-poe müügitingimused kehtivad Surfshop.ee e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.surfshop.ee. Kauba müüja on Lukase Invest OÜ (edaspidi: müüja), aadress Türi 10 D Tallinn 11313, registrikood, 11454017 tel 56 216971, e-posti aadress info@surfshop.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Surfshop.ee e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 
2. Tellimuse esitamine
2.1.Klient esitab tellimuse lisades toote ostukorvi.
2.2.Kõik ostukorvi lisatud tooted on ostukorvis nähtaval. Iga toote kohta on kuvatud hulk (tk) ja hind ning kogu ostukorvi maksumus.
2.3.Tellimuse vormistamiseks täidab klient paki kohale toimetamiseks vajalikud andmed. Juhul kui on soov pakki saata kellelegi teisele, tuleb sisetada paki vastuvõtja andmed.
2.4.Kõik hinnad Surfshop.ee e-poes sisaldavad käibemaksu 20%.
2.5.Hinnad on kuvatud eurodes (EUR, €).

 
3. Tellimuse täitmine
3.1. Surfshop.ee asub kliendi tellimust täitma koheselt peale tellimuse kinnitamist, kui pangalt on saabunud kinnitus kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta.
3.2. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole
3.3. Müüjal on õigus tellimuse täitmisest loobuda, kui tellimuse täitmine osutub müüjast sõltumatutel asjaoludel võimatuks või oluliselt raskendatuks (nt toode on läbi müüdud ning antud artikli tootmine on lõpetatud).
3.4. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib müüja klienti koheselt e-posti või telefoni teel. Tellimuse täitmisest loobumisel tagastab müüja kolme (3) tööpäeva jooksul kliendi poolt tasutud müügihinna. Tellimuse täitmisest loobumisel ei vastuta müüja kliendile või kolmandatele isikutele tellimuse täitmisest loobumisega tekkiva kahju eest.

 
4. Kauba kättetoimetamine ja tarneaeg
4.1  Kauba kättetoimetamine toimub Eestis tegutsevate transpordi teenust osutavate firmade vahendusel (Itella, DPD, CARGO).
4.2. Kauba laos olemasolu korral saabub esmaspäevast neljapäevani ostetud kaup pakiautomaadi järgmisel päeval peale müügilepingu jõustumist. Reedest pühapäevani ostetud kaup saabub pakiautomaati hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval. Saaremaa ja Hiiumaa pakiautomaatidesse saabub pakk 3 tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest. Kulleri teenuse kasutades jõuab laos olemasolev kaup kohale 1-2 päeva jooksul.
4.3 Kauba tarneaeg on olenevalt tootest 1-7 tööpäeva. Müüjal on õigus tellimuse täitmise käigus tarneaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest kliendile e-posti teel. Kui müüja pikendab tarneaega rohkem kui ühe korra või korraga rohkem kui kaks kuud, on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul alates vastava teabe saamisest tellimusest taganeda, teatades sellest müüjale e-posti teel. Tellimusest taganemise korral tagastab müüja kolme tööpäeva jooksul vastava teate saamisest kliendi poolt tasutud müügihinna. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimusest ei tagane, loetakse, et klient soovib pikendatud tarneajaga tellimuse täitmist.
4.4 Kaubale saab järele tulla ka eelneva kokkuleppe alusel aadressil: Tallinn, Türi tn 10D

5.Kauba tagastamine, lepingust taganemine ja tagasimaksed
5.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest
5
.2. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul alates ostu sooritamisest.
5.3. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.
5.4. Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil.
5.5.Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
5.6.Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

 

6.Küpsiste kasutamine

6.1.E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.
6.2.E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:
6.2.1.seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist
6.2.2.püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;
6.2.3.esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;
6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

 

7. Kliendi isikuandmete töötlemine
7.1. Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
7.2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
7.3. e-poes esitatud tellimuse täitmine;
7.4. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
7.5. kliendi päringutele vastamine;
7.6. õigustatud huvi;
7.7. tarbijaharjumuste uurimine;
7.8. müügistatistika koostamine;
7.9. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.
7.10.Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
7.11.E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks. 
7.12.Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti teel info@surfshop.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
7.13.Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.
7.14.E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Lukase Invest OÜ. Lukase Invest OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. 
7.15.Juhul, kui klient leiab, et Surfshop.ee e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus esitada oma pretensioon  e-posti teel: info@surfshop.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused
8.1. Lukase Invest OÜ-l on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused kuvatakse    www.surfshop.ee lehel. Kui tellimus on esitatud enne tingmuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.
 
9. Kasutatud seadmete ja varustuse vahendamine
9.1. Surfshop.ee  ei vastuta kasutatud varustuse garantii ja seisukorra eest. Vahendame kasutatud varustust kliendi soovil. Ostes kasutatud varustuse, võtab klient enda peale vastutuse ja on teadlik, et kasutatud varustusel on omad riskid.